Αθλητικές συναντήσεις και αποζημίωση, εύλογα ζητήματα

Αθλητικές συναντήσεις και αποζημίωση, εύλογα ζητήματα

Με αφορμή την καταβολή για πρώτη φορά ειδικής αποζημίωσης στοα στυνομικό προσωπικό που απασχολείται σε αθλητικές συναντήσεις κατά εφαρμογή του άρθρου 80 του Ν.5079/2023 μπορούν να επισημανθούν τα εξής:

Όσον αφορά σε εγχώριες αθλητικές συναντήσεις των επαγγελματικών κατηγοριών και κυπέλλου Ελλάδος ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, χειροσφαίρισης και υδατοσφαίρισης, διεθνών διασυλλογικών αθλητικών συναντήσεων καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, χειροσφαίρισης και υδατοσφαίρισης όπως και διεθνών αθλητικών συναντήσεων εθνικών ομάδων στα ίδια προαναφερόμενα αθλήματα, το αστυνομικό προσωπικό που απασχολείται σε αυτές αποζημιώνεται με την προϋπόθεση ότι ο βαθμός επικινδυνότητάς τους απαιτεί την ανάπτυξη έντονων αστυνομικών μέτρων.

Πρακτικά, λοιπόν, ένας αστυνομικός για να αποζημιωθεί στις προαναφερόμενες συναντήσεις, αυτές πρέπει να χαρακτηριστούν με υψηλό βαθμό επικινδυνότητας ώστε να υπάρχει έντονη αστυνομική παρουσία. Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι δημιουργείται κατά αυτόν τον τρόπο διάκριση μεταξύ των εργαζομένων του κλάδου της ΕΛ.ΑΣ. ως προς το δικαίωμα καταβολής της σχετικής αποζημίωσης. Έτσι, εκ πρώτης όψεως, τίθεται ζήτημα συνταγματικής και νομικής φύσεως σε σχέση με την αρχή ίσης μεταχείρισης, ειδικά δε που το αστυνομικό προσωπικό απασχολείται στο ίδιο αντικείμενο και επιτελεί το ίδιο αστυνομικό έργο (μέτρα τάξης, τροχαίας, ασφάλειας) σε προαναφερόμενες αθλητικές συναντήσεις ανεξαρτήτως του βαθμού επικινδυνότητας. Φυσικά, τέτοιος διαχωρισμός δεν υφίσταται όσον αφορά στην αποζημίωση σχετικά με την εργασία πέραν του πενθημέρου και κατά τις νυκτερινές ώρες, αφού δεν υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις ως προς την καταβολή της. Θα ήταν καλό λοιπόν να πληροφορηθούμε την θέση των νομικών συμβούλων των συνδικαλιστικών φορέων για τα ανωτέρω.

Επιπλέον, αξίζει να αναφερθούν και τα παρακάτω:

Κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα διεξήχθησαν στην Θεσσαλονίκη αθλητικές συναντήσεις διοργανώσεων που συμπεριλαμβάνονται στον σχετικό νόμο, που είχε ήδη τεθεί σε ισχύ, όπου οι αστυνομικοί που απασχολήθηκαν δεν αποζημιώθηκαν.

Σε αυτές εκτέλεσαν υπηρεσία μεταξύ άλλων:

α) προσωπικό της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης. Η παρουσία διμοιρίας ΥΑΤ αυτής καθ’ αυτής συνεπάγεται ότι ελλοχεύει μεγάλος κίνδυνος τέλεσης έκνομων ενεργειών και πράξεων βίας.

β) προσωπικό της Υποδιεύθυνσης Μέτρων Τάξης, το οποίο
τοποθετούνταν ως ΔΙΜΟΙΡΙΑ με τον πλήρη επιχειρησιακό εξοπλισμό και όχι ως ΣΤΑΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ πίσω από πάγκο φιλοξενούμενων ομάδων.
Τα παραπάνω δεν συνιστούν ανάπτυξη έντονων αστυνομικών μέτρων;
Τελευταία χαρακτηριστική περίπτωση όπου δεν αποζημιώθηκε το προσωπικό είναι αθλητική συνάντηση η οποία διεξήχθη παρουσία 5000 περίπου φιλάθλων της τοπικής ομάδας και 150 φιλάθλων της
φιλοξενούμενης ομάδας και στην οποία απασχολήθηκαν πενήντα (50) περίπου αστυνομικοί (στατική δύναμη, διμοιρίες κ.τ.λ.).

Αυτός ο αριθμός αστυνομικών δεν συνιστά ανάπτυξη έντονων αστυνομικών μέτρων;
Καταληκτικά, ο βαθμός επικινδυνότητας θα πρέπει να σχετίζεται αποκλειστικά και μόνο με την ποιοτική και ποσοτική αξιοποίηση αστυνομικών δυνάμεων για να εξασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή αθλητικών συναντήσεων και όχι ποιος αστυνομικός θα αποζημιώνεται και ποιος δεν θα αποζημιώνεται.
Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει ορθή διαχείριση του αστυνομικού προσωπικού και αυτή να είναι απόλυτα συνυφασμένη σε σχέση με τον βαθμό επικινδυνότητας που έχει δοθεί για μια αθλητική συνάντηση.

Υπαστυνόμος Β’ Παντελής ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
(αντιπρόσωπος Ε.Α.Υ. Θεσ/νίκης στην ΠΟΑΣΥ)
Ανθυπαστυνόμος Φιλάρετος ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
Αρχιφύλακας Ηρακλής ΖΑΡΡΑΣ
(αντιπρόσωπος Ε.Α.Υ. Θεσ/νίκης στην ΠΟΑΣΥ)

Πρόσφατα άρθρα