ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ “ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ” ΠΡΟΣ ΠΟΑΣΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ “ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ” ΠΡΟΣ ΠΟΑΣΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4820/2021 και την έκδοση σχετικής διαταγής του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. , το προσωπικό των υγειονομικών υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. υποχρεούται να εμβολιαστεί κατά του SARS-COV-19. Όποιος δεν το πράξει θα υποστεί το καθεστώς της αναστολής εργασίας άνευ αποδοχών από 1η Σεπτεμβρίου.
Λαμβάνοντας υπόψη το Σύνταγμα της Ελλάδος , τις Διεθνείς Συνθήκες (Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ηνωμένων Εθνών , Χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ε.Ε. – Συνθήκη της Λισσαβόνας 2009) , τον Ν.2619/1998 (κύρωση της Συνθήκης του Οβιέδο) , του υπ’ αριθμ. 2361/2021 ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης και το ισχύον νομικό πλαίσιο του Εργατικού Δικαίου εγείρονται σοβαρά
ζητήματα από νομικής και ηθικής άποψης όσον αφορά το μέτρο εφαρμογής του υποχρεωτικού εμβολιασμού και της αναστολής εργασίας άνευ αποδοχών.
Γι’ αυτόν τον λόγο αιτούμαστε από τη νομική ομάδα της ΠΟΑΣΥ και της ΕΑΥΘ να προβεί σε εκτενή και εμπεριστατωμένη μελέτη και στη σύνταξη σχετικής γνωμοδότησης , ώστε να αποκτήσουμε μια πρώτη εικόνα και πληροφόρηση επί των ζητημάτων αυτών.
Σήμερα , 27-08-2021 υποβλήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) σχετικό αίτημα προς την ΠΟΑΣΥ και την ΕΑΥΘ από τον εκλεγμένο αντιπρόσωπο και μέλος της “ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ’’ , Αρχ/κα Μπαλατσούκα Ιωάννη.
Επίσης , αιτούμαστε από την ΠΟΑΣΥ να μας γνωστοποιήσει την επίσημη θέση της για το μέτρο του υποχρεωτικού εμβολιασμού και την αναστολή εργασίας άνευ αποδοχών που θα επηρεάσει άμεσα την οικογενειακή , προσωπική και υπηρεσιακή ζωή των στελεχών των υγειονομικών υπηρεσιών που δεν επιθυμούν να εμβολιαστούν.

ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ – ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πρόσφατα άρθρα