ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΛ.ΑΣ. (Μέρος Α΄ – Μετακινήσεις και δαπάνες)

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΛ.ΑΣ. (Μέρος Α΄ – Μετακινήσεις και δαπάνες)

Ο ν.4336/14-8-2015 ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, διατάξεις που αφορούν σε δαπάνες μετακίνησης προσωπικού διαφόρων κλάδων. Το άρθρο 15 της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του εν λόγω νόμου, που αφορούσε στις δαπάνες μετακίνησης προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, όριζε τα εξής:”Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών εντός αποκλειστικής προθεσμίας εννέα (9) μηνών από την έναρξη ισχύος τους παρόντος καθορίζονται το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού και αποζημίωση εκπαίδευσης των Ε.Δ. και Σ.Α….

Στην περίπτωση μη έκδοσης του ως άνω Π.Δ. , εντός της ανωτέρω προθεσμίας, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις αυτού του νόμου.”

Ο εν λόγω νόμος προέβλεπε ευνοϊκότερες διατάξεις από αυτές που εφαρμόζονταν στο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. μέχρι εκείνη την χρονική στιγμή. Η εξέλιξη την πραγμάτων ήταν να μην εκδοθεί το Π.Δ. εντός εννέα (9) μηνών και, αντί να εφαρμοστεί αυτό που προέβλεπε η ανωτέρω διάταξη, η εκάστοτε κυβέρνηση ανέστειλε την εφαρμογή με νομοθετική ρύθμιση που υπέβαλλε κάθε χρόνο. Αυτό που γνωρίζαμε μέχρι τότε ήταν πως ένα άρθρο ενός νόμου είτε τροποποιείται, είτε αντικαθίσταται, είτε καταργείται.

Τίθεται λοιπόν το ερώτημα εάν η αναστολή είναι εναρμονισμένη με το πνεύμα του Συντάγματος και υπάρχει ισχυρή νομική βάση. Αυτό θα μπορούσε να το έχει διευκρινίσει το ΣΤΕ ή έστω ένας έγκριτος Συνταγματολόγος, εάν είχε προβεί σε κάποια σχετική νομική πρωτοβουλία ή ενέργεια κάποιος συνδικαλιστικός φορέας.

Η μη εφαρμογή του νόμου είχε – και ακόμη έχει- ως αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός αστυνομικών που μετακινήθηκε για υπηρεσιακές ανάγκες (μεταναστευτικό ζήτημα κ.τ.λ.) να μην λάβει το ποσό των 40 ευρώ (αντί των 30 περίπου ευρώ που ισχύει) το οποίο αντιστοιχεί στην ημερήσια αποζημίωση για κάλυψη κυρίως των εξόδων διατροφής.

Επίσης, το προσωπικό δεν έλαβε τα ευμενέστερα ποσά που αφορούσαν στα έξοδα διανυκτέρευσης και υποχρεωνόταν με τα ποσά που ίσχυαν (35€ χειμερινή περίοδο, 42€ θερινή περίοδο) να προβαίνει σε συγκατοίκηση κι ας ήταν δεδομένο ότι θα προέκυπταν καθημερινά προβλήματα λόγω της συμβίωσης.

Πέρασαν “μόνο” επτά χρόνια και το 2023 υπήρξε νομοθετική ρύθμιση όπου προέβλεπε την εφαρμογή του ν.4336/2015 με ακόμη ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που αφορούσε στα έξοδα διανυκτέρευσης (κατηγορία Ι 100€, κατηγορία ΙΙ 80€ κ.τ.λ.) και στην χιλιομετρική αποζημίωση αλλά όχι στην ημερήσια αποζημίωση.

Έναρξη ισχύος ήταν η 1η Ιανουαρίου 2024 και πριν συμπληρωθούν τέσσερις μήνες (!!!) υποβάλλεται νέα νομοθετική ρύθμιση όπου προβλέπει το ποσό διανυκτέρευσης που αφορά σε αστυνομικούς που θα αποσπαστούν στις Διευθύνσεις Ασφαλείας Αθηνών και Θεσσαλονίκης και Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής από 1-5-2024 έως 31-8-2024, “ορίζεται κατά ανώτατο όριο μηνιαίως σε 900 ευρώ, κατά παρέκκλιση του άρθρου 37 του ν.5079/2023 (Α215)”.

Με αυτήν την ρύθμιση τίθεται ζήτημα διαχωρισμού και διάκρισης εργαζομένων (να λαμβάνουν διαφορετικό ποσό για έξοδα διανυκτέρευσης όταν είναι αποσπασμένοι στην ίδια Γενική Διεύθυνση, στην ίδια γεωγραφική περιοχή με τα ίδια διαθέσιμα καταλύματα, με μόνο κριτήριο σε ποια υπηρεσία έχουν αποσπαστεί) και εγείρει νομικό θέμα που πρέπει να απασχολήσει τους νομικούς συμβούλους των συνδικαλιστικών φορέων καθώς επίσης να εξεταστεί σε νομική και συνταγματική βάση και η αναφερόμενη στην εν λόγω ρύθμιση διατύπωση “κατά παρέκκλιση”. Επιπλέον, τα 900 ευρώ αντιστοιχούν σε 30 ευρώ ημερησίως δηλαδή λιγότερα και από αυτά που ίσχυαν πριν το 2023!

Ενημερώνουμε λοιπόν τους αρμόδιους ότι μετά από μια σύντομη έρευνα που αφορά στην Θεσσαλονίκη, ΔΕΝ υπάρχει ούτε ΕΝΑ κατάλυμα που να παρέχει διαμονή με 30 ευρώ. Επομένως, ο αποσπασμένος είτε θα επιστρέψει “κατενθουσιασμένος” σε πρακτικές συμβίωσης είτε θα συμπληρώσει από τον μισθό του.

Όλα αυτά πάντως αντιβαίνουν στην κοινή λογική και ο οποιοσδήποτε μπορεί να αντιληφθεί ότι υπάρχει προχειρότητα. Για ποιους λόγους συμβαίνουν όλα αυτά, ας μας τους εξηγήσουν οι υπεύθυνοι μήπως και γίνει κατανοητό.

Αναμένουμε…

Ανθ/μος Φιλάρετος ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

(μέλος «Ανανεωτική Δράση»)

Πρόσφατα άρθρα