ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΏΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΏΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Με τη θέσπιση του ενιαίου ψηφοδελτίου στις εκλογικές διαδικασίες των συνδικαλιστικών οργάνων της ΕΛ.ΑΣ. σύμφωνα με το άρθρο 72 του
Ν. 4873/ 2021 ικανοποιείται ένα μακροχρόνιο αίτημα την πλειοψηφίας των συναδέλφων.
Ως ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ήμασταν εξαρχής υπέρμαχοι της καθιέρωσης του ενιαίου ψηφοδελτίου και το είχαμε συμπεριλάβει ως βασική μας θέση στην ιδρυτική μας διακήρυξη. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, είναι αναγκαία η εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας στο πλαίσιο της Δημοκρατίας και του αισθήματος δικαίου.
Συγκεκριμένα, ο 1ος σε ψήφους θα αναλαμβάνει Πρόεδρος, ο 2ος Αντιπρόεδρος κ.ο.κ. Κατά αυτόν τον τρόπο θα αποφευχθεί γεγονός παρόμοιο με αυτό που έλαβε χώρα στο παρελθόν -που ίσχυε το ενιαίο ψηφοδέλτιο- όπου εκλεγείς στο Δ.Σ. συνάδελφος, ενώ τιμήθηκε με τις
περισσότερες ψήφους, τελικά κατέλαβε θέση απλού μέλους μετά από τις ‘’γνωστές’’ αρχαιρεσίες.
Επίσης, ως ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ, ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση της ΕΑΥΘ όπως αυτή διατυπώθηκε στην από 11/1/2022 ανακοίνωση σχετικά με την επικείμενη τροποποίηση του καταστατικού της Ένωσης, κατατέθηκαν προτάσεις μέσω email από τα μέλη μας και Αντιπροσώπους της ΕΑΥΘ στην ΠΟΑΣΥ Ηρακλή Ζάρρα και Ιωάννη Μπαλατσούκα.
Συγκεκριμένα, οι προτάσεις αυτές αφορούν σε:
1. Θέσπιση ως ανώτατου ορίου τις τρεις (3) θητείες για όσους/-ες εκλέγονται είτε ως μέλη του Δ.Σ. της ΕΑΥΘ είτε ως αντιπρόσωποι της ΕΑΥΘ στην ΠΟΑΣΥ (βασική θέση που περιλαμβάνεται στην ιδρυτική διακήρυξη της ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ).
Ο στόχος αυτής της πρότασης είναι η αποσύνδεση της υπηρεσιακής θητείας από τη συνδικαλιστική καριέρα.

2. Προσθήκη στο καταστατικό που θα αφορά στη λειτουργία, συντήρηση και αναβάθμιση της ιστοσελίδας της Ένωσης.
Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλιστεί η διατήρηση της υφιστάμενης ιστοσελίδας όπου τα μέλη έχουν πρόσβαση ανά πάσα στιγμή σε πληροφοριακό υλικό ( οικονομικά δεδομένα, αποφάσεις, ανακοινώσεις κτλ.) για την άμεση και έγκυρη ενημέρωσή τους. Επιπλέον, θα
αποφευχθεί η πιθανότητα κατάργησής της με μια μελλοντική απόφαση του Δ.Σ.

3. Η εγγραφή ως μέλος της Ένωσης θα συνοδεύεται από την υποχρεωτική παραμονή αυτού για τρία (3) συναπτά έτη.
Έτσι, θα σταματήσει το φαινόμενο που παρατηρείται διαχρονικά κάποιος/-α να εγγράφεται πριν από την εκλογική διαδικασία και μετά από την ολοκλήρωσή της, σε σύντομο χρονικό διάστημα, να προβαίνει στη διαγραφή του/της.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επηρεάζεται το εκλογικό αποτέλεσμα χωρίς ουσιαστικά και πρακτικά να είναι μέλος της Ένωσης.
Ευελπιστούμε η εφαρμογή του ενιαίου ψηφοδελτίου αυτήν τη φορά να αποτελέσει το έναυσμα να ‘’σπάσει’’ το απόστημα της κομματικοποίησης και της συμφεροντολογίας στους κόλπους του συνδικαλισμού.
Είναι σημαντικό να συμβάλλουμε όλοι μαζί, μονοιασμένοι, τα μέγιστα, ο καθένας από τη θέση του για μια σύγχρονη κι επαγγελματική
Αστυνομία, με αξιοκρατία, διαφάνεια κι αίσθημα δικαίου, διασφαλίζοντας ιδανικές συνθήκες εργασίας και την προάσπιση των
δικαιωμάτων των συναδέλφων, όπως παρατηρείται στα σύγχρονα δυτικά κράτη.
Μπορεί να φαίνεται ουτοπικό στην παρούσα φάση αλλά είναι εφικτό αν το πιστέψουμε και κάνουμε την ανάλογη (συν)δράση.

ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Πρόσφατα άρθρα