Ιδρυτική διακήρυξη – Βασικές θέσεις και προτάσεις

Ιδρυτική διακήρυξη – Βασικές θέσεις και προτάσεις

ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ-ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

 

Η ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ δημιουργήθηκε για να γίνει μία νέα αρχή σε μία προσπάθεια να αντιμετωπιστούν και να διορθωθούν επιτέλους οι παθογένειες που βιώνουμε στην υπηρεσιακή μας καθημερινότητα.

Η <<Α.Δ.>> απαρτίζεται από συναδέλφους που ένωσαν τις δυνάμεις τους για να συμβάλλουν σε αυτήν την προσπάθεια, με γνώμονα την ανανέωση σε πρόσωπα και πρωτοβουλίες και για αυτό προτείνουμε ως ανώτατο όριο τις τρεις (3) θητείες για όσους εκλέγονται είτε ως μέλη του Δ.Σ. της ΕΑΥΘ είτε ως αντιπρόσωποι της ΕΑΥΘ στην ΠΟΑΣΥ.

Επίσης, πρέπει να επισημανθεί ότι πρόθεσή μας όπως και πάγια, σταθερή πρότασή μας, ως<<Α.Δ.>>, είναι η κατάρτιση ενός μοναδικού και ενιαίου ψηφοδελτίου υποψηφίων για τις εκλογές της ΕΑΥΘ. Έτσι, οι συνάδελφοι θα έχουν την δυνατότητα να στηρίξουν πρόσωπα που πιστεύουν ότι θα τους εκπροσωπήσουν επάξια, παραμερίζοντας με αυτόν τον τρόπο τις όποιες διαχωριστικές γραμμές έχουν δημιουργηθεί λόγω της ύπαρξης και μόνο των διάφορων παρατάξεων.

Ομοίως δεν έχει λογική βάση το γεγονός ότι ένας συνάδελφος που θεωρεί ότι μπορεί να προσφέρει στο συνδικαλιστικό κίνημα να υποχρεούται να ενταχθεί σε κάποια παράταξη προκειμένου να κατέλθει ως υποψήφιος.

Είναι επιτακτική και απόλυτη η ανάγκη για θέσπιση νέου νομοθετικού πλαισίου και η τροποποίηση, όπου χρειάζεται, των υπάρχοντων σχετικών Π.Δ. που θα αποσκοπούν στην εξασφάλιση ομαλών συνθηκών εργασίας.

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της αποδοτικότητας, της παραγωγικότητας των συναδέλφων, την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών με ορθολογική κατανομή προσωπικού και την εδραίωση του αισθήματος του δικαίου και της ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ στο σώμα της Αστυνομίας.

 

Για αυτό το λόγο, διεκδικούμε ως ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ τα εξής:

 

1) Όποιος εξέρχεται των Σχολών της Αστυνομίας να υπηρετεί ως μάχιμος υποχρεωτικά για 18 έτη (εκτός και εάν συντρέχουν λόγοι υγείας ή οικογενειακοί λόγοι).

 

2) Όποιος μετατίθεται από νομό σε νομό, θα πρέπει να τοποθετείται στην καινούργια υπηρεσία με βάση τη σειρά μετάθεσης (μόρια) και κατόπιν προσωπικής δήλωσης προτίμησης.

 

3) Οι εσωτερικές μεταθέσεις της κάθε Δ/νσης να πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο με αντικειμενικά κριτήρια (συνολικά έτη υπηρεσίας, έτη στην ίδια υπηρεσία, λόγοι υγείας,οικογενειακοί λόγοι, φύση της Υπηρεσίας όπου βρίσκεται, θέση από την οποία ασκεί κάποιος τα καθήκοντά του- μάχιμη, γραφείο).

 

4) Οι οργανικές θέσεις των Υπηρεσιών θα πρέπει να υπολογιστούν με βάση τον προσδιορισμό ακριβούς αριθμού Αστυνομικών σε σχέση με το είδος των θέσεων που καλούνται να εκτελούν υπηρεσία (Αξ/κός Υπ/σίας, βοηθός Αξ.Υπ., σκοπός Υπηρεσίας, εποχούμενη περιπολία, γραφεία κτλ) και ανάλογα με την ιδιαιτερότητα και τις ανάγκες της περιοχής που εδρεύει η Υπηρεσία (πληθυσμός, δείκτης εγκληματικότητας κτλ). Ο συνολικός αριθμός των θέσεων θα υπολογίζονται με βάση την εκτέλεση υπηρεσίας σε βάρδιες αλλαγής 8-24 (πρωί,απόγευμα,βράδυ,α/α), χορήγηση ημερήσιας ανάπαυσης, χορήγηση κανονικής άδειας και θα προβλέπεται ικανοποιητικός αριθμός προσωπικού για την κάλυψη λοιπών υπηρεσιακών και τυχόν έκτακτων αναγκών (μεταγωγές, χορήγηση γονικής άδειας, αναρρωτικής άδειας κτλ).

 

5) Να μην προβλέπεται η προσωρινή μετακίνηση-διάθεση Αστυνομικών προκειμένου να εκτελούν υπηρεσίες σε περιοχή αρμοδιότητας άλλης Υπηρεσίας από αυτήν που ανήκουν. Όσον αφορά τις αποσπάσεις προσωπικού θα πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο κατ’ εφαρμογή των ειδικών
περιπτώσεων που αναφέρονται στο Π.Δ. 100/2003 κ.ε. (λόγοι υγείας, οικογενειακοί λόγοι, έκτακτες ανάγκες όπως προσφυγικό -μεταναστευτικό, περιοχές με αυξημένο τουριστικό ενδιαφέρον κατά τους καλοκαιρινούς μήνες κτλ).

 

6) Προσδιορισμός κριτηρίων που θα καθορίζουν τον απολύτως αναγκαίο αριθμό απασχολούμενων Αστυνομικών σε διάφορες εκδηλώσεις (αθλητικές, πορείες κτλ).

 

Αν εφαρμόζονταν τα παραπάνω δεν θα παρατηρούνταν, εδώ και πολλά χρόνια, στη Θεσ/νίκη,
φαινόμενα όπως:

1) Συνάδελφοι της ΔΙ.ΑΣ. να εκτελούν χρέη σκοπού σε ευπαθείς στόχους.

 

2) Συνάδελφοι της ΤΡΟΧΑΙΑΣ να εκτελούν πεζή περιπολία με πολιτική περιβολή, με καθήκοντα ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σε ευπαθείς στόχους.

 

3) Συνάδελφοι της Υ.ΜΕ.Τ. να εκτελούν χρέη σκοπού σε διάφορα Α.Τ., ευπαθείς στόχους ακόμη και χρέη πεζού ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ.

 

4) Συνάδελφοι της Υ.Α.Τ. να εκτελούν υπηρεσία ΜΕΤΡΩΝ ΤΑΞΗΣ σε εκλογικά τμήματα.

 

5) Συνάδελφοι της ομάδας Ζ να εκτελούν υπηρεσία ως ΣΤΑΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ πλησίον ευπαθών στόχων.

 

6) Συνάδελφοι της ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ να εκτελούν καθήκοντα ΜΕΤΡΩΝ ΤΑΞΗΣ σε αθλητικές διοργανώσεις και σε εκλογικά τμήματα ΕΝΣΤΟΛΟΙ.

 

7) Συνάδελφοι των Περιφερειακών Τμημάτων να εκτελούν υπηρεσία εντός πολεοδομικού συγκροτήματος οι οποίοι επιβαρύνονται οικονομικά λόγω της μετακίνησης.

 

8) Συνάδελφοι Αστυνομικών Τμημάτων να εκτελούν υπηρεσίες σε περιοχές αρμοδιότητας άλλων Α.Τ., ακόμα και άλλης Διεύθυνσης (Μεταγωγών).

 

9) Ο αριθμός των Αστυνομικών που λάμβανε μέτρα σε πορεία να είναι πολύ μεγαλύτερος από τον αριθμό των συμμετεχόντων σε αυτήν.

 

10) Η μη ικανοποίηση αιτημάτων συναδέλφων που αντιμετωπίζουν θέματα υγείας, οικογενειακά προβλήματα, με πολλά χρόνια υπηρεσίας στο ενεργητικό τους, οι οποίοι αιτούνται να
τοποθετηθούν σε συγκεκριμένες θέσεις εκτέλεσης καθηκόντων (γραφείο, υπηρεσία με σταθερό κυλιόμενο ωράριο 8-24) για να διευκολυνθούν σε προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο.
Αν κάποιοι συνάδελφοι, διαβάζοντας όλα τα προαναφερόμενα, σκεφτούν ότι αυτά δεν γίνονται και είναι ανεφάρμοστα, ως ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ, απαντούμε ότι ΟΛΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ, εάν υπάρξει ισχυρή βούληση, σύμπνοια και κατάλληλες, στοχευμένες ενέργειες.

Πριν από 25 χρόνια να θυμίσουμε ότι συνάδελφοι και τότε έλεγαν ότι τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει στην Αστυνομία.

Η Ιστορία τους διέψευσε με την θέσπιση Π.Δ. που αποτελούσαν πρωτοποριακή τομή για την εποχή όπως η ένταξη στην Ελληνική Αστυνομία με αξιοκρατικό τρόπο, η τοποθέτηση νεοεξερχομένων των Αστυνομικών Σχολών με βάση την βαθμολογία, οι μεταθέσεις από νομό σε νομό με βάση τα
μόρια, καθορισμός νέου ανθρώπινου ωραρίου που κατήργησε βάρδιες όπως: 24ωρο, βράδυ-βράδυ, πρωί-βράδυ κ.ά.
Σ’ αυτό το σημείο να υπενθυμίσουμε ότι η εφαρμογή του Π.Δ. 394/2001 κ.ε. περί χρόνου εργασίας προσωπικού ΕΛ.ΑΣ (στο οποίο αναφερόμαστε στην τελευταία ενδεικτική περίπτωση) είναι υποχρεωτική και δεσμευτική, αποτελεί ΝΟΜΟ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ και ουδείς έχει το δικαίωμα να τον παραβαίνει.

 

Επίσης, για τη θεσμική θωράκιση των συναδέλφων κατά την τέλεση των καθηκόντων
προτείνουμε:

 

1) Ποινικά αδικήματα, που αφορούν σε πράξεις εις βάρος Αστυνομικών, να θεωρούνται <<Ιδιώνυμα>>.

 

2) Θέσπιση και ενεργοποίηση Συνήγορου του Αστυνομικού.

 

3) Τοποθέτηση καμερών καταγραφής οπτικοακουστικού υλικού στις στολές των Αστυνομικών που εκτελούν εξωτερικές υπηρεσίες και στα υπηρεσιακά οχήματα.

 

Ως ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ δηλώνουμε με τον πιο ξεκάθαρο και κατηγορηματικό τρόπο ότι είμαστε δίπλα σε ΟΛΟΥΣ τους ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ και θα προβαίνουμε σε ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ παρεμβάσεις για την επίλυση των όποιων προβλημάτων αντιμετωπίζουν.
Βασικός στόχος και επιθυμία μας είναι μία ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ που θα λειτουργεί σε άκρως επαγγελματικό επίπεδο και έτσι να διασφαλίζεται η ομαλή, προσωπική, οικογενειακή ζωή και η υπηρεσιακή θητεία των ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ.

Πρόσφατα άρθρα