Καμπανάκι κινδύνου πριν είναι αργά….για μια ακόμη φορά

Καμπανάκι κινδύνου πριν είναι αργά….για μια ακόμη φορά

Εδώ και δύο χρόνια περίπου, παρατηρείται σε αρκετή μεγάλη συχνότητα ότι οι αστυνομικοί που ανήκουν στην Ομάδα Διαχείρισης και Οριοθέτησης Συναθροίσεων (Ο.Δ.Ο.Σ.) της Θεσσαλονίκης εκτελούν, σύμφωνα με τις εκάστοτε διαταγές, υπηρεσίες που η φύση τους (οι υπηρεσίες δεν αναφέρονται λεπτομερώς για ευνόητους λόγους) εκθέτει αποδεδειγμένα τους εν λόγω Συναδέλφους σε κίνδυνο ζωής και σωματικής ακεραιότητας, καθώς αποτελούν Α Ο Π Λ Ο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.Επίσης, αξίζει να επισημανθεί ότι η εκτέλεση των υπηρεσιών αυτών δεν προβλέπεται στο κανονιστικό πλαίσιο που διέπει και ρυθμίζει τον τρόπο λειτουργίας και την αποστολή της Ομάδας.Η ανθρώπινη ζωή και η σωματική υγεία είναι το υπέρτατο αγαθό και γι’ αυτό η παρούσα ΔΗΜΟΣΙΑ ανάρτηση έχει ως σκοπό την ενεργοποίηση των αντανακλαστικών της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας, ώστε να επιληφθούν του συγκεκριμένου θέματος και να τερματιστεί το ταχύτερο δυνατόν η επικίνδυνη αυτή κατάσταση για να αποφευχθούν τα χειρότερα στο μέλλον… πριν είναι πολύ αργά.

Ανθ/μος Φιλάρετος ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

μέλος ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Πρόσφατα άρθρα