ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εν’ όψει των επικείμενων εκλογών για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. της ΕΑΥΘ ως ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ καταθέτουμε προτάσεις που αφορούν στη λειτουργία της Ένωσης και μπορεί να αποκομίσουν μεγαλύτερα ανταποδοτικά οφέλη στα μέλη της.
Συγκεκριμένα:
1) Διακοπή της έμμισθης συνεργασίας με δημοσιογράφο.
2) Μετεγκατάσταση των γραφείων της Ένωσης από οίκημα ιδιώτη σε χώρο εντός Γ.Α.Δ.Θ. ή άλλης αστυνομικής υπηρεσίας. Με την  υλοποίηση των παραπάνω προτάσεων θα εξοικονομηθούν αξιόλογοι πόροι για την προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού (ασύρματοι,
αλεξίσφαιρα, κλιματιστικά σε σκοπιές, αναλώσιμα είδη για τα υπηρεσιακά οχήματα και για τις ανάγκες των γραφείων) σε περιπτώσεις που τα τμήματα διαχείρισης καθυστερούν για διαφόρους λόγους την χορήγησή τους. Επίσης, μπορεί να δοθούν ως οικονομική ενίσχυση σε
συναδέλφους που αποδεδειγμένα αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας καθώς και σε οικογένειες συναδέλφων που απεβίωσαν πρόωρα.
3) Σύναψη σύμβασης με ιδιώτη γιατρό-ορθοπεδικό για την εξυπηρέτηση των συναδέλφων καθώς το ιατρείο του ορθοπεδικού στο Κεντρικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης δε λειτουργεί εδώ και αρκετά χρόνια.
4) Καθορισμός κανονιστικού πλαισίου που θα αφορά τις κινήσεις-παραστάσεις μελών του Δ.Σ. στα πλαίσια της συνδικαλιστικής τους δράσης. Ειδικότερα να καθοριστεί ανώτατο όριο χρηματικού ποσού που θα χορηγείται για τη μετακίνηση μέλους και να προβλεφθεί η προσκόμιση απαραίτητων εγγράφων για την απόδειξη της σχετικής δαπάνης (εισιτήρια μέσων μαζικής μεταφοράς, διόδια, ανεφοδιασμός καυσίμων σε περίπτωση χρήσης ΙΧΕ, διαμονή, διατροφή κτλ.). Εάν κατά την επιστροφή του μέλους υπάρχει υπολειπόμενο ποσό από την έναντι προκαταβολή που έλαβε, αυτό θα επιστρέφεται στο ταμείο της Ένωσης με έκθεση παράδοσης-παραλαβής.
5) Βιντεοσκόπηση των συνεδριάσεων του Δ.Σ. της ΕΑΥΘ και καταχώρηση του υλικού αυτού στην ιστοσελίδα της Ένωσης όπου θα είναι προσβάσιμη μόνο για τα μέλη με τη χρήση προσωπικών κωδικών.
Με αυτόν τον τρόπο καθίσταται εφικτή η άμεση και έγκυρη ενημέρωση των μελών για τα πεπραγμένα των συνεδριάσεων του Δ.Σ.
Οι προτάσεις αυτές είναι υλοποιήσιμες και εφικτές, αποσκοπούν στην εξοικονόμηση πόρων σε μία δύσκολη δημοσιονομικά πραγματικότητα και στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των πόρων αυτών προς όφελος των μελών τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Επιπλέον η εφαρμογή αυτών θα συντελέσει στην εδραίωση κλίματος διαφάνειας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της Ένωσης και των εκλεγμένων συναδέλφων.

ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
Ενωτικός Αστυνομικός Συνδυασμός Θεσσαλονίκης

Πρόσφατα άρθρα